26.01.2016r. Pogrzeb płk w st. spocz. Jana Chłodnickiego prezesa ZŻWP ZW w Opolu

 • zzwzz opole 1
 • zzwzz opole 2
 • zzwzz opole 3
 • zzwzz opole 4

Urodzony 28.10.1923 r. pułkownik Jan Chłodnicki zmarł po długiej chorobie 22.01.2016 r. Do wojska wstąpił 10.04.1944 r. i służbę pełnił na różnych stanowiskach do 31.08.1977 r. Przeszedł szlak bojowy 1 batalionu 3 Brygady Pancernej 1 Korpusu Pancernego i brał udział w bojach nad Nysą, pod Budziszynem, Dreznem, Pragą i Mielnikiem. Pod Budziszynem 23.04.1945 r. był kontuzjowany. Był od 15.11.1980 r. przewodniczącym grupy inicjatywnej założycieli związku na terenie Opolszczyzny. Do związku należał od 18.10.1981 r. pełniąc m.in. w latach 1981 – 1989 funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Należał również do Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wielokrotnie odznaczany m.in.
Krzyżem Walecznych
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski V klasy
Krzyżem Zasługi – srebrnym
Za Odrę, Nysę i Bałtyk
Za Berlin
Zwycięstwo i Wolność
Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – brązowy, srebrny i złoty
Za Zasługi dla Obronności Kraju - brązowy, srebrny i złoty
Medalami i odznakami związkowymi w tym najwyższa Za Specjalne Zasługi
Zmarły pozostanie w wiecznej naszej pamięci.

 • zzwzz opole 1
 • zzwzz opole 2
 • zzwzz opole 3
 • zzwzz opole 4

 • zzwzz opole 5
 • zzwzz opole 6
 • zzwzz opole 7