ZARZĄD WOJEWÓDZKI w OPOLU

Koleżanki i Koledzy: Witamy na stronie internetowej Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Stanowić ona będzie formę wymiany informacji i doświadczeń Zarządu Wojewódzkiego i Kół ZŻWP na Opolszczyźnie. Posłuży także upowszechnianiu patriotycznych tradycji i dorobku żołnierzy WP wśród społeczności województwa opolskiego. Związek Żołnierzy WP jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm). Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie” Opolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP kieruje działalnością organizacji na terenie województwa opolskiego. Świętem związku jest dzień 14 czerwca. Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. W okresie między zjazdami działalnością organizacji wojewódzkiej kieruje Prezydium i Zarząd Wojewódzki wybrany na Zjeździe. Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje również Wojewódzka Komisja Rewizyjna i Wojewódzki Sąd Koleżeński. Opolski Związek Żołnierzy WP liczy około 410 członków żołnierzy, żon i wdów żołnierzy, zrzeszonych w 10 kołach terenowych. Na X Wojewódzkim Zjeździe który odbył się 21 kwietnia 2017 roku wybrano nowe władze Wojewódzkie ZŻWP na Opolszczyźnie w następującym składzie:

PREZYDIUM

PREZES Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu: Płk dypl. mgr Zbigniew OWCZAREK

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu: Ppłk mgr Antoni CHORZEWWSKI

opis.

opis.

opis

opis

W czasie zebrania omawiano sprawy organizacyjne związku i wręczono wyróżnienia. Uhonorowano Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za popularyzacje idei obronności kraju i pracę na rzecz Związku ppłk Antoniego Chorzewskiego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu . Kol. mjr Ryszard Kopacz został odznaczony Złotym Medalem XXXV - lecia ZŻWP.
Zgodnie z pielęgnowaną w Kole Miejskim ZŻWP tradycja uhonorowano też dwie pary z okazji 50 leciał pożycia małżeńskiego - Teresę i Zygmunta Popielarczyków oraz Krystynę i Władysława Pietruchów. Jubilaci otrzymali od kolegów ze ZŻWP pamiątkowe ryngrafy - statuetki i kwiaty. ,, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ” otrzymają później, bo mimo, że rocznica minęła w sierpniu br. to Prezydent RP nie zdążył jeszcze podpisać decyzji o ich przyznaniu. Ale koledzy nie zapomnieli. Były gratulacje, życzenia 100 lat, kwiaty i toast wzniesiony szampanem.
Po zebraniu odbyła się uroczysta kolacja wigilijna z księdzem z pobliskiej parafii na Zaodrzu i zaproszonymi przyjaciółmi. Było tradycyjne łamanie się opłatkiem, życzenia dla rodzin i spożywanie 12 potraw przygotowanych przez koleżanki i kolegów ze ZŻWP.

 • DSC_0029
 • DSC_0047
 • DSC_0048
 • DSC_0054

 • DSC_0056
 • DSC_0059
 • DSC_0065
 • DSC_0070

 • DSC_0072
 • DSC_0076
 • DSC_0082
 • DSC_0084

 • DSC_0085
 • DSC_0089
 • DSC_0099
 • DSC_0104

 • DSC_0106
 • DSC_0109
 • DSC_0110

Simple Image Gallery Extended

HONOROWE STOWARZYSZENIE BRYGADIERÓW DZIESIĄTEJ SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

KLUB BRYGADIERÓW

i STOWARZYSZENIE 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ;

zorganizowali w Opolu wigilijna biesiadę. Uczestniczyli w niej nagrodzeni Honorowym Tytułem Brygadiera żołnierze i przyjaciele Wojska Polskiego z generałem Edwardem Szwagrzykiem, prezesem stowarzyszenia i byli żołnierze 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej byłym jej dowódcą i prezesem stowarzyszenia płk dypl. Antonim Tkaczem oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem płk dypl. Zbigniewem Owczarkiem. W wigilii uczestniczył ks. Andrzej Hanich, który został duszpasterzem Stowarzyszeń Brygadierów i 10 SDZ. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczenia pamięci kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę. Później była tradycyjna wigilia: dzielenie się opłatkiem i spożywanie smacznych potraw.

W czasie spotkania podjęto decyzję, że w październiku 2019 roku odbędą się w Opolu uroczyste obchody 20 rocznicy rozformowania 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. O dokładnym terminie obchodów stowarzyszenia powiadomią w przyszłym roku a już dzisiaj zapraszają byłych żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji i jej przyjaciół, także tych, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach a chcą uczestniczyć w obchodach.

 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004

 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0009

 • DSC_0010
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0015

 • DSC_0022
 • DSC_0024
 • DSC_0025

Simple Image Gallery Extended

Pod takim hasłem 28 09 2018 roku w Opolu odbyła się pierwsza w kraju konferencja zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Urzędu Miasta Opola. Uczestniczyli w niej samorządowcy, byli żołnierze Opolszczyzny, weterani wojny i młodzież. W czasie konferencji drogę do niepodległości w intersujących prelekcjach przedstawili:
- ppłk dr Krzysztof Nowacki- ,,Polskie formacje wojskowe w okresie I wojny światowej”
- prof. Stanisław Nicieja - ,,Odrodzenie państwa polskiego i armii polskiej w 1918 roku”.
- płk mgr Zdzisław Nowacki – ,,Rola powstań wielkopolskiego i śląskich w kształtowaniu państwa polskiego”.
- płk mg Stanisław Kalski- ,,Czyn zbrojny żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej oraz wkład w reaktywacje organizmu państwowego w latach powojennych””
- ppłk mgr Henryk Wawer - ,, 10 Sudecka Dywizja dla regionu opolskiego”
- płk Marek Bielec prezes ZG ZŻWP - ,,Wojsko Polskie w okresie przemian społeczna – politycznych kraju po 1989 r”. Była to krytyczna surowa ocena w obrobię honoru i godności wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego.
Ciekawie i serdecznie o roli Wojska Polskiego na terenie Opolszczyzny po II wojnie światowej mówili także Andrzej Bula Marszałek Województwa Opolskiego i Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Opola.
Trzeba przyznać. Że było to ciekawe wydarzenie , gdzie nie zakłamywano historii, mówiono rzetelnie i uczcicie o dokonaniach polskich żołnierzy na wszystkich frontach walki o niepodległość Ojczyzny. I co ciekawe treść wykładów w pełni odzwierciadlała hasło ,, Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się wraz z jego śmiercią, ale obowiązek państwa wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy,,.

 • Opole_zwzzwp_1
 • Opole_zwzzwp_10
 • Opole_zwzzwp_11
 • Opole_zwzzwp_12

 • Opole_zwzzwp_13
 • Opole_zwzzwp_14
 • Opole_zwzzwp_15
 • Opole_zwzzwp_16

 • Opole_zwzzwp_17
 • Opole_zwzzwp_18
 • Opole_zwzzwp_19
 • Opole_zwzzwp_2

 • Opole_zwzzwp_20
 • Opole_zwzzwp_21
 • Opole_zwzzwp_22
 • Opole_zwzzwp_23

 • Opole_zwzzwp_24
 • Opole_zwzzwp_25
 • Opole_zwzzwp_26
 • Opole_zwzzwp_27

 • Opole_zwzzwp_3
 • Opole_zwzzwp_4
 • Opole_zwzzwp_5
 • Opole_zwzzwp_6

 • Opole_zwzzwp_7
 • Opole_zwzzwp_8
 • Opole_zwzzwp_9
 • Plansza 100lataass

 • medal i plansza 2

Simple Image Gallery Extended

 

Uroczyste Obchody 100 Lat Niepodległości - tysiące mieszkańców Opolszczyzny świętowało w stolicy i miastach oraz gminach regionu. Było to wspaniałe patriotyczne, wielopokoleniowe Święto. Uczestniczyli w nich także żołnierze zrzeszeni w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk Zbigniewem Owczarkiem, prezesem ZW ZŻWP w Opolu. I co ważne w Apelu Pamięci wymieniono żołnierzy ze wszystkich frontów oraz bohaterów walki o Niepodległość Ojczyzny. Było to radosne święto, które skupiło na uroczystościach kościelnych i państwowych najwięcej mieszkańców województwa.

 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0021
 • DSC_0045

 • DSC_0050
 • DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0059

 • DSC_0075
 • DSC_0080
 • DSC_0089
 • DSC_0103

 • DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0119
 • DSC_0134

 • DSC_0136
 • DSC_0146
 • DSC_0148
 • DSC_0194

Simple Image Gallery Extended

Minutą ciszy dla uczenia pamięci byłych żołnierzy, którzy odeszli niedawno na wieczną wartę rozpoczęło się spotkanie byłych żołnierzy Garnizonu Opole.

A później były jak zawsze rozmowy oraz wspomnienia i oczywiście przy smacznej grochówce, gulaszu oraz pieczonych kiełbaskach przygotowanych przez niezawodnych kolegów z wojska Stanisława i Krzysztofa. To był kolejny piknik wojskowych, tym razem jesienny zorganizowany Miejskie Koło Związku Żołnierzy WP z Opola. Zawsze jest to okazja do porozmawiania z koleżankami i kolegami, którzy przez kilkadziesiąt lat razem służyli Ojczyźnie i mieszkańcom regionu. Często nieśli pomoc w chwilach trudnych także w wypadkach klęsk żywiołowych, których na Opolszczyźnie w minionych latach nie brakowało. Byli żołnierze przygotowują się do konferencji poświęconej 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odbędzie się ona 28 września pod hasłem - ,, 100 lat Niepodległości Polski – Żołnierz Zawsze Wierny Ojczyźnie i Narodowi,,. Patronują jej Marszałek Województwa Opolskiego i Prezydent Miasta Opola.

 • dsc-0001_49
 • dsc-0004_58
 • dsc-0005_55
 • dsc-0006_53

 • dsc-0011_51
 • dsc-0012_45
 • dsc-0013_58
 • dsc-0014_53

 • dsc-0015_35
 • dsc-0016_50
 • dsc-0017_44
 • dsc-0019_41

 • dsc-0027_34
 • dsc-0041_29
 • medal-i-plansza-2

Simple Image Gallery Extended